เกษตร

Organizing history by tags.

เพราะเทคโนโลยี คือทางออกของเกษตรกรไทย ชวนตั้งคำถาม #เกษตร #เทคโนโลยี กับ ‘คุณแบงค์ อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์’

เพราะเทคโนโลยีคือทางออกของเกษตรกรไทย.Agenda Insight ชวนตั้งคำถาม #เกษตร #เทคโนโลยีกับ ‘คุณแบงค์ อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์’ Arin PruksanusakHead of Agritech ของ True Digital Group.ในฐานะคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการเกษตรไทยผ่านการร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นสร้างผลผลิตได้มากขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน.Agritech เข้ามาช่วยเกษตรกรอย่างไร?ตัวอย่างนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำเกษตร?.สามารถถามคำถามที่อยากรู้จากคุณแบงค์ ได้ที่เว็บไซต์ Dinso.co (ดินสอ).โดย1) เข้าไปตั้งคำถาม ที่ www.dinso.co2) ติดแฮชแท็ก #ถามAgritechTDG ตรงที่เขียนอธิบายเพิ่มเติม*โพสต์คำถามก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564.คุณแบงค์และทีมงานจะเข้าไปเลือกคำถามที่น่าสนใจและตอบภายในวันที่ 10...