เกศินี วิฑูรชาติ

Organizing history by tags.

10 สินทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ได้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว เรียกง่ายๆว่า สูตร 2-3-4 หรือ “2 Mindsets, 3 literacies และ 4 Skills” “2 สำนึก 3 ความสามารถ และ 4 ทักษะ” นั่นเอง -- เริ่มต้นจาก 2 สำนึกที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ -- คือสำนึกโลก (Global Mindset)...

สรุป ‘ธรรมศาสตร์’ ช่วยเหลืออะไรบ้าง? ช่วงวิกฤต ‘ COVID-19’

สรุป 'ธรรมศาสตร์' ช่วยเหลืออะไรบ้าง?ช่วงวิกฤต ' COVID-19'เป็นที่พูดถึงกันมากมาย ถึงนโยบายความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงวิกฤตทั้งการเปิดโรงพยาบาลสนาม และผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำเป็นแห่งแรกรวมไปถึงนโยบายช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และแม้แต่ ร้านค้า พี่ยาม คนเก็บขยะ หรือวินมอเตอร์ไซต์ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงดังนั้น #Agenda จึงสรุปมาให้ดูกันครับ ว่ามีนโยบาย/มาตรการ ด้านไหน ของ #ธรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจบ้าง?