สายการบิน

Organizing history by tags.

ถอดบทเรียน 6 สายการบินที่เคยล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการอย่างไรให้กลับมายืนใหม่ได้?

ถอดบทเรียน 6 สายการบินที่เคยล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการอย่างไรให้กลับมายืนใหม่ได้? ✈️ สายการบิน Swissair  เป็นสายการบินของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 💸 ล้มละลายในปี 2000 ขาดทุนเฉลี่ยถึงวันละ 34 ล้านบาท 💸 ล้มละลาย เพราะอะไร? - ล่าซื้อสายการบินเล็กๆ ที่ขาดทุนมารวมกัน (เพื่อหวังส่วนแบ่งทางการตลาด) ไม่ยอมใช้การ codeshare หรือเป็นพันธมิตรกับสายการบินอื่น 🚀  กลับมาได้เพราะ ดึงเอา Crossair ที่เป็นบริษัทลูกขึ้นมาแทน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Swiss International...