สาธารณสุข

Organizing history by tags.

ทั่วถึงแค่ไหน? สรุปยอดจอง วัคซีน Covid-19 แต่ละประเทศ

ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในไทยกลับมาไม่น่าไว้ใจอีกครั้ง ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างเมื่อบริษัทยาต่างๆ มีความคืบหน้าในการคิดค้นและพัฒนาวัคซีนโควิด รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ไม่รอช้า ที่จะเดินหน้าจองและสั่งซื้อวัคซีน รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ที่น่าสนใจก็คือ ภูมิคุ้มกันโควิด-19 นั้นอยู่ได้ไม่นาน จึงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ ทำให้ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ ต้องออกแบบวัคซีนแบบฉีดมากกว่า 1 โดส (1 เข็ม) หรือฉีดซ้ำ นั่นแปลว่าถ้าประชากรทุกคนจะได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจต้องใช้จำนวนโดสถึง 2 เท่าของประชากร #AGENDA เลยสรุปยอดจองวัคซีน Covid-19 แต่ละประเทศมาฝากกันค่ะ ------ 💉 ไทย 26...

หมอทั่วไทย รับภาระมากแค่ไหน?

จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข ที่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่า ไทยมีจำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 38,988 ราย ในขณะที่ประชากรไทยมีจำนวน 66 ล้านคนทำให้ไทยมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ อยู่ที่ 1,674 คน ต่อแพทย์ 1 คน แต่ถ้ามองดูรายจังหวัดจะพบว่าจังหวัดที่แพทย์มีภาระต้องแบกรับมากที่สุดนั้นมากกว่าจังหวัดที่น้อยที่สุดถึง 8.4 เท่าตัว โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์สูงที่สุด 5 จังหวัดได้แก่ 1. หนองบัวลำภูมีประชากร...

สรุป 6 ปรากฎการณ์ ‘สาธารณสุขไทย’ ดังทั่วโลก

รายงานโดยปีHilightผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์2538GPO-VIRรวมตัวยารักษาโรคเอดส์3 ชนิดในเม็ดเดียวลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นวิธีรักษาธาลัสซีเมียแบบใหม่ (ร่วมคิดค้น)ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ร่วมมือกับทีมแพทย์ต่างประเทศ2561ใช้การบำบัดยีนรักษารักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดจากโรคไม่ต้องรอผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทีมแพทย์รพ. ราชวิถีนพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช และ รศ.นพ.สืบสาย คงแสงดาว2563ใช้ยา 2 ชนิด เพื่อรักษาผู้ติดไวรัสโคโรนาแนวทางการรักษาผู้ติดไวรัสโคโรนาผลตรวจเชื้อเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงวัคซีนไรฝุ่น ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล2562ผลิตวัคซีนไรฝุ่นรายแรกในกลุ่มอาเซียนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาแพงผ่าตัดภายในโพรงมดลูกด้วยกล้องศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์2546ใช้ยาแทนแท่งเหล็ก ผ่าตัดได้ง่ายขึ้นปากมดลูกนุ่มและขยายตัวได้ดี ผ่าตัดได้ง่ายลดความเสี่ยงการเกิดปากมดลูกฉีกและมดลูกทะลุพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียไบโอเทค2557พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียนำไปใช้ในพื้นที่ระบาดได้ทันทีอ่านผลง่าย สะดวก...