สังคมสูงวัย

Organizing history by tags.

‘สังคมสูงวัย’ อีกหนึ่งระเบิดเวลาของไทย

‘สังคมสูงวัย’ อีกหนึ่งระเบิดเวลาของไทย . แม้ตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดดูจะเป็นปัญหาหลักและไม่รู้จะอยู่กับเรานานแค่ไหน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วก็คือ ‘สังคมสูงวัย’  . ที่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่นี้พ่วงปัญหาอื่นตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็น - ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาด - งบประมาณภาครัฐที่ต้องนำมาใช้กับผู้สูงวัยมากขึ้น - ปัญหาระดับครัวเรือน หลักๆ คือเรื่องค่าใช้จ่าย ตลอดจนปัญหาสภาพจิตใจของทั้งผู้ดูแลและผู้สูงวัย - รายได้ภาษีของภาครัฐที่ลดลงเนื่องจากวัยทำงานลดลง จนต้องเรียกเก็บภาษีเพิ่ม . จากรายงาน World Population Prospects: the 2019 Revision ของสหประชาชาติ ระบุว่า - ในปี 2018...