ลักเซมเบิร์ก

Organizing history by tags.

รถเมล์แต่ละประเทศหน้าตาเป็นอย่างไร?

ประสบการณ์ของคุณกับ ‘รถเมล์ไทย’ เป็นอย่างไรกันบ้าง?การขับรถอันสุดเหวี่ยง สภาพรถเก่าโทรมปล่อยควันดำ จอดไม่ตรงป้ายไม่จอดรับ ไม่เอื้อกับคนแก่และคนพิการ ฯลฯคนไทย โดยเฉพาะ Gen Y อยู่กับรถเมล์ที่มี ‘เอกลักษณ์’ เช่นนี้มาตั้งแต่เกิดอย่างรถครีมแดง ก็อยู่มาตั้งแต่ปี 2534แต่ก็ยังต้องใช้ เพราะทางเลือกการเดินทางไม่ได้มีมากนักอันที่จริง ปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะแบบนี้ เคยเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศแต่ในปัจจุบัน ประเทศเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการทำให้รถเมล์เป็นขนส่งสาธารณะที่ทุกชนชั้นเข้าถึงและนิยมใช้ ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ มี GDP 2,010,828...