รัฐดิจิทัล

Organizing history by tags.

ประเทศอื่นใช้อะไร? ถ้าไม่ใช้ ‘สำเนาบัตรประชาชน’

ปี 2547 ครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนบัตรประชาชนแถบแม่เหล็กมาเป็นรูปแบบสมาร์ทการ์ดด้วยงบประมาณ 7,910 ล้านบาท และเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2558 .สิริรวมแล้วไทยใช้เวลาถึง 11 ปีในการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทการ์ด.ต่อมาในปี 2561 ก็มีประกาศให้ยกเลิกการขอสำเนาบัตรฯ จากประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0.แต่ทำไมที่ผ่านมายังมีการใช้สำเนาบัตรประชาชนอีกนะ? เพราะเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบข้อมูล เราปรับบัตรมาเป็นสมาร์ทการ์ด เพราะหวังว่าจะใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม ฯลฯ .แต่เพราะไม่ได้เตรียมพร้อม ข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากทะเบียนราษฎร์เลยไม่ได้ถูกบรรจุลงในบัตร.ส่งผลให้สมาร์ทการ์ดของเรามีประสิทธิภาพไม่ต่างจากบัตรประชาชนแถบแม่เหล็กแบบเดิมที่มีราคาเพียงใบละประมาณ 15...