ยาคุมกำเนิด

Organizing history by tags.

เมื่อโลกกำลังมียาคุมผู้ชาย ความเหลื่อมล้ำที่กำลังลดลง

ถึงเวลาที่ผู้ชายต้องกินยาคุม . โดย #Agenda . ถ้าหากเราพูดถึงยาคุมกำเนิด หลายๆ คนคงจะนึกถึงแต่ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง คงจะนึกภาพไม่ออกและไม่เคยชิน ถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายกินยาคุมเป็นเวลา เป็นประจำทุกวัน . แต่ในปัจจุบัน ภาระหน้าที่นี้ จะไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวอีกต่อไป เพราะโลกของเรากำลังจะมี #ยาคุมเนิดสำหรับผู้ชาย ในอีกไม่ช้า . โดยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองทางคลินิกระยะแรกเป็นที่เรียบร้อย  และคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการคุมกำเนิดบนโลกยุคใหม่ . ต้นกำเนิดยาคุม ยุติยุค Baby Boom ตัวช่วยลดช่องว่างทางเพศ . ยาคุมกำเนิดถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1960 -1970 หลังยุค Baby Boomer สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างและทัศนคติทางเพศแบบสมัยก่อนก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป จากเดิมที่การมีเพศสัมพันธ์ทำให้เพศหญิงเสียหายมากกว่าเพศชาย เพราะ ‘ตั้งท้อง’ ได้  ขณะที่เพศชายแทบจะไม่ต้องแบกรับภาระใดๆ ผู้หญิงก็เริ่มมีเสรีภาพทางเพศมากขึ้น โดยไม่มาต้องกังวลเรื่องท้อง  ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เรียนต่อ หรือต้องลาออกจากงาน เพื่อไปเป็นแม่คน . ถึงอย่างไรยาคุม ก็ยังเป็น ‘ภาระ’ สำหรับผู้หญิง . แม้ว่ายาคุมจะช่วยปรับเปลี่ยนบทบาท...