มาเลเซีย

Organizing history by tags.

รายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ตรงไหนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา?

รายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ตรงไหนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา? จากสถิติรายได้ต่อหัวโดยธนาคารโลกกว่า 50 ปี เราจะพบว่าไทยไม่เคยขยับออกมาจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง หรือที่เรียกกันว่า ติดอยู่ในสถานะ ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ หมายถึงประเทศที่ ‘เคย’ เติบโตรวดเร็วจนน่าจับตา แต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงได้  ยกตัวอย่างประเทศที่ติด ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ เช่น ไทย มาเลเซีย จีน เป็นต้น ส่วนประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่กลุ่มรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูง ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง -------------- เริ่ม...

5 เสือเศรษฐกิจเอเชีย ตอนนี้เป็นอย่างไร?

เมื่อ 50-60 ปีก่อน เอเชียกำลังฉายแววรุ่งเรือง นำโดยญี่ปุ่นที่เจริญก้าวหน้าอย่างมากตามมาด้วยอีก 4 เสือเศรษฐกิจ คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ที่เติบโตเฉลี่ยเกินปีละ 7%ส่วนไทย คือประเทศที่ทุกคนคาดว่าจะเป็น ‘เสือเศรษฐกิจตัวที่ 5’แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ‘ลูกเสือเศรษฐกิจ (Tiger Cub Economies)’ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียน...