ภูฏาน

Organizing history by tags.

ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยกว่าไทย แต่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโควิดมากกว่า

...ไทยฉีด #วัคซีนโควิด19 เพียงวันละ 28,573 โดส ด้วยความเร็วเท่านี้ ไทยต้องใช้เวลา 10 ปี ประชาชนถึงจะได้ฉีดวัคซีนครบ.. *สืบค้นข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ตอนนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนกันไปแล้วรวมกว่า 726 ล้านโดส ใน 154 ประเทศ ส่วนไทย ฉีดไป 392,000 โดส ซึ่งครอบคลุมที่ประมาณ 0.30%...