ภาษี

Organizing history by tags.

คนไทยแต่ละจังหวัด ‘จ่ายภาษี’ มากแค่ไหน? |ส่องภาษีรายจังหวัดปี 63

สรรพากรเก็บภาษีทั่วประเทศได้น้อยลง🔻 2 แสนล้าน แล้วคนไทยแต่ละจังหวัด 'จ่ายภาษี' มากแค่ไหน?  จังหวัดไหนจ่ายมากสุด?​ จังหวัดไหนจ่ายน้อยสุด? แล้วลดลง/มากขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่?  มาดูสรุปข้อมูลภาษีรายจังหวัดปี 63 จากกรมสรรพากร โดย #AGENDA กัน ````````````` ‘ภาษี’ รายได้หลักของรัฐ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ ทะนุบำรุงและสร้างสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ เช่น น้ำท่วม โควิด-19 เป็นต้น หรือจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ภาษีน้ำตาล/เหล้า/บุหรี่...

ขาดเรียน/ตัดมดลูก’ เมื่อความจนทำให้ผู้หญิงเสียโอกาส ส่องนโยบายลดภาระค่าผ้าอนามัย

‘ประจำเดือน’ คือสิ่งที่ธรรมชาติทำให้เกิดมากับผู้หญิงทุกคน แต่ ‘ผ้าอนามัย’ ของใช้จำเป็นของผู้หญิง กลับถูกบรรจุเป็นเครื่องสำอางค์ หรือสินค้าฟุ่มเฟือยในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้การเข้าถึงผ้าอนามัย กลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิง เพราะการต้นทุนค่าผ้าอนามัยในแต่ละเดือนสูงเกินกำลังของครอบครัว ข้อมูลทที่น่าตกใจก็คือ มีสัดส่วนเด็ก/ผู้หญิงมากกว่าที่คิด เลือกที่จะ ‘ขาดเรียน’ หรือ ‘ตัดมดลูก’ เพราะพวกเธอไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้ หรือการมีประจำเดือนทำให้ต้องลางานและนายจ้างก็ไม่ยกเว้นการตัดค่าแรง เป็นเรื่องดีที่โลกสมัยใหม่ เริ่มมีการ call out ให้กับปัญหานี้ของผู้หญิง และหลายประเทศได้ออกนโยบายมาบรรเทาเรื่องนี้มากขึ้น  #AGENDA ชวนส่องปัญหาเรื่องนี้และนโยบายลดภาระค่าผ้าอนามัยจากรัฐบาลกันค่ะ #FreePeriods...