ฟิลิปปินส์

Organizing history by tags.

4 ประเทศที่เจอภาวะสมองไหล ต้องเจออะไรตามมาบ้าง

ถ้าคนกว่า 8 แสนคน อพยพย้ายประเทศ จะเกิดอะไรขึ้น? ในปี 2563 คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศมีทั้งหมด 121,922 คน เพิ่มขึ้นถึง 28,997 คนจากปีก่อน หรือเรากำลังเจอกับภาวะ ‘สมองไหล’ แบบที่หลายประเทศกำลังเจออยู่? ภาวะ ’สมองไหล’ (Brain Drain) เป็นคำเปรียบเปรยถึงสภาวะที่แรงงานทักษะสูง หรือคนเก่งในประเทศ อพยพไปทำงานอยู่ต่างประเทศจำนวนมากพอจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ และการสร้างองค์ความรู้เป็นของตนเอง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานทักษะสูง อย่างการแพทย์ เทคโนโลยี...