ฟินแลนด์

Organizing history by tags.

ส่อง #ความล้มเหลวของการศึกษาไทย กับ 3 ระบบการศึกษาที่ขึ้นชื่อของโลก

ไม่ว่าโลกจะหมุนผ่านไปกี่ยุค ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรสำคัญของแต่ละประเทศก็คือ ‘มนุษย์’ ถ้าพัฒนาทรัพยากรนี้ได้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ก็จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างลื่นไหล หลาย ๆ ประเทศจึงลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นี้อย่างหนัก ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ‘ระบบการศึกษา’ ในยุคก่อน ๆ การศึกษาอาจจะเน้นบ่มเพาะให้คนไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม แต่มาถึงปัจจุบัน การบ่มเพาะและพัฒนาทรัพยากรสำคัญที่เรียกว่ามนุษย์นี้เริ่มเปลี่ยนไป เพราะเรากำลังพูดถึงทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความชอบ ความสนใจ ความฝัน มีต้นทุนและแรงทุนสนับสนุนแตกต่างกัน มีบุคลิกและมุมมองไม่เหมือนกัน การเรียนรู้แบบเดิม ๆ เริ่มทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามกันมากขึ้นกับระบบการศึกษา และมีการประเมินถึงปัจจัยอื่น ๆ หลายต่อหลายด้านมากขึ้น  ทำให้ ‘ระบบการศึกษา’ ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่โรงงานปั๊มอะไหล่ ที่ตรวจสอบคุณภาพแบบ ‘ใช้ได้ก็ผ่าน...

ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับ ‘ห้องสมุด’ มากแค่ไหน?

ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับ ‘ห้องสมุด’ มากแค่ไหน? ฟินแลนด์ไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ยังมีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกผลการเรียนของเด็กสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆในกลุ่ม OECDประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนนอกจากหลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบมามีประสิทธิภาพสูงส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะ ‘วัฒนธรรมการอ่าน’ ที่หยั่งรากลึกในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ฟินแลนด์บ่มเพาะมาถึง 100 ปีและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัฒนา หนึ่งในสิ่งที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและเป็นตัวผลักดันนิสัยรักการอ่านของชาวฟินแลนด์คือสิ่งที่ประเทศไทยให้ค่าเป็นแค่สถานที่เก็บหนังสือมันคือ ‘ห้องสมุด’ ที่มีอยู่ทั่วทุกแห่งในฟินแลนด์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีฟินแลนด์ประกาศอิสรภาพรัฐบาลมอบ ‘ห้องสมุดโอดิ’ หรือห้องสมุดกลางเฮลซิงกิเป็น‘ของขวัญ’ให้ประชาชนห้องสมุดที่ใช้ทุนสร้างมหาศาลมูลค่า 98 ล้านยูโรหรือเกือบ 3 พันล้านบาท บนพื้นที่ตรงข้ามรัฐสภาชนิดที่ว่า “เมื่อยืนอยู่บนระเบียงของห้องสมุดจะสามารถมองเห็นรัฐสภาอยู่ในระดับเดียวกัน”กล่าวโดย Nasima Razmya รองนายกเทศมนตรีด้านวัฒนธรรมของเฮลซิงกิที่มีครอบครัวเป็นผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถาน ห้องสมุดของฟินแลนด์พัฒนาไปได้ไกลขนาดไหน#AGENDA สรุปมาให้อ่านกันครับ ………………………… มีกฎหมาย 'ห้องสมุด' ฟินแลนด์มี...