พื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด

Organizing history by tags.

ป่าไม้ไทย แต่ละจังหวัด ‘เหลือ’ แค่ไหน?

‘ผืนป่า’ เป็นระบบนิเวศที่สำคัญของไทย เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีคุณค่า สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและมีประโยชน์มากมาย แล้วป่าไม้ไทย 'เหลือ' มากแค่ไหน? 75 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ราว 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 54% ของพื้นที่ประเทศไทย 45 ปีต่อมา ป่าไม้ในประเทศไทยลดเหลือเพียง 85 ล้านไร่ หรือลดลงครึ่งนึงจากเดิม จากปัญหาการรุกราน ตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ เป้าหมายสำคัญคือการทำให้มีพื้นที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 40% ของประเทศ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้มีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40% ของประเทศ . ซึ่งในปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศมีทั้งหมด...