พิภพ อุดร

Organizing history by tags.

5 เรื่อง ที่องค์กรต้องปรับในยุคหลังโควิด The Series Ep. 3 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ในตอนก่อนๆ เราเรียนรู้และเข้าใจไปกับโจทย์ที่เป็นเป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ก็คือ (PCS)x2และประเด็นพื้นฐานก่อนของคำว่า “ที่ทำงาน” ยุคหลังโควิด ไปแล้วมาวันนี้เราขอพามาพบกับสิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยน 5 เรื่องคือ P-I-P-O-P P: Policy – นโยบายการทำงาน ซึ่งต้องมีความชัดเจนตั้งแต่นิยามของพื้นที่ทำงานไปจนถึงรูปแบบการจ้างงาน ความร่วมมือในการทำงานไปจนถึงการประเมินผลและโปรโหมตคนทำงานเรื่องใหญ่คือ “เวลาในการทำงาน”จะไม่มีความหมายเท่ากับ “ผลงานที่ส่งมอบ" ได้อย่างสำเร็จตามเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากรที่กำหนด I: Insight – ความต้องการของคนทำงาน เพราะการปรับเปลี่ยนใด ๆ กระทบคนเสมอและย่อมมีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนจึงได้แก่การหาข้อมูลเชิงลึกในส่วนที่เป็นปัญหาร่วมหรือความต้องการร่วมของคนส่วนใหญ่และให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆมากกว่าที่จะมุ่งลงทุนหรือออกแบบไปในทิศทางที่ไม่โดนใจคนทำงาน P:...

ทำไม ‘ที่ทำงาน’ ยุคหลังโควิด จะเปลี่ยนไป? The Series Ep. 2 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ในตอนที่แล้ว เราพูดถึง เป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ขอเริ่มต้นจากประเด็นพื้นฐานก่อนคือ ความหมายของ “ที่ทำงาน”เพราะที่ทำงานที่เราเรียกกันคุ้นเคยว่า Office หรือ Workplace จะกลายเป็น Workspaceเพราะที่ทำงานซึ่งหมายถึง “สถานที่ที่จัดไว้ให้สำหรับการทำงาน” โดยที่ทั้งผู้บริหารและพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่กันในที่ต่าง ๆ ต้องเดินทางมารวมตัวกันทุกเช้าให้ทัน “เวลาเข้างาน” แล้วก็ต่างก็แยกย้ายกันกลับไปใน “เวลาเลิกงาน” กำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ วิถีโลกแบบเดิมที่สะดุดจากโควิดทำให้เราเห็นชัดเจนว่า หากเกิดวิกฤตที่ทำให้เปิดออฟฟิศไม่ได้ ลูกค้ามาใช้บริการที่หน้าร้านไม่ได้ พนักงานเดินทางมาที่ทำงานไม่ได้คำถามคือ “แล้วงานจะเดินต่อไปได้ไหม”คำตอบคือ...

โลกหลังโควิด ที่ทำงานเราอยู่ตรงไหน? The Series Ep. 1 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ถ้าเราคิดว่าโควิดทำให้เราสะดุดชั่วคราว เดี๋ยวชีวิตก็กลับไปเหมือนเดิม เราอาจจะต้องคิดใหม่ เพราะโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะโควิดมาแล้ว จะไม่ไป จะอยู่กับเราต่อไป แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือไม่ใช่มีแค่โควิดหรอกที่จะทำให้เราสะดุด อาจมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายยังไม่รวมภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การประท้วง จลาจล ฯลฯซึ่งล้วนแล้วแต่อาจทำให้เราไม่สามารถใช้วิถีที่ทำงานในแบบดั้งเดิมได้ทั้งสิ้นแล้วที่ทำงานยุคใหม่ต้องตอบโจทย์อะไรบ้าง ด้วยวิธีการใดล่ะ โจทย์ที่เป็นเป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ก็คือ (PCS)x2 P: Productivity - เป้าหมายสูงสุดของที่ทำงานคือต้องสร้างผลิตภาพสูงสุดให้กับองค์กร และนี่เป็นเหตุผลหลักที่จำเป็นต้องใช้ในการอธิบายกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสำหรับการปรับเปลี่ยนที่ทำงาน P: Privilege or...