ผู้บริโภค

Organizing history by tags.

สำรวจเทรนด์ผู้บริโภค ปี 2021

สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2020 ทั้งวิกฤตไวรัส Covid-19 เศรษฐกิจทั่วโลกที่ตกต่ำ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนเกิดการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกว่า ‘New Normal’  ความเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่ ทำให้ธุรกิจต้องจับตามองและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค ‘New Normal’ วันนี้ #Agenda จึงมาสรุปเทรนด์ผู้บริโภคในปีหน้าให้ดูกัน 1.Hygge Home ฮุกกะโฮม บ้านคือความสุข ในภาษาเดนมาร์ก Hygge ฮุกกะ นิยามได้ว่า ‘ความสุขในทุกวัน’ รวมความปลอดภัย สบายใจ...