ป้ายรถเมล์

Organizing history by tags.

ป้ายรถเมล์แต่ละประเทศหน้าตาเป็นอย่างไร?

คุณมีความประทับใจอะไรดีๆ กับ ‘ป้ายรถเมล์’ ในกรุงเทพบ้าง?