ป่าไม้

Organizing history by tags.

50 ปีที่ผ่านมา เกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง ?

50 ปีที่ผ่านมา ประชากรโลกเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว  เศรษฐกิจโลกขยายตัว 4 เท่า  การค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 เท่า การขยายตัวที่รวดเร็วนี้เป็นเหมือนอัตราเร่งการทำลายโลกให้สูงกว่าช่วง 10 ล้านปีที่ผ่านมาหลายสิบ หลายร้อยเท่าเช่นกัน #Agenda พาคุณมาย้อนดูผลงาน 50 ปีที่ผ่านมาของมนุษย์ ว่าส่งผลยังไงกับโลกของเราบ้าง? ------------- ป่าไม้ถูกทำลาย “ ทั่วโลกกำลังสูญเสียพื้นที่ป่าขนาดเท่าสนามฟุตบอล 50 สนาม ทุกๆ 1 นาที หรือ เทียบเท่าประเทศอังกฤษทุกๆ 1...