ประกันสังคม

Organizing history by tags.

สรุป ‘กองทุนประกันสังคม’ คืออะไร ทำไมต้องลงทุน และประเด็นคำถามจากสังคม

13 ปีที่แล้ว (ปี 2550) #กองทุนประกันสังคม มีมูลค่า 5 แสนล้านบาทปี 2561 มีมูลค่า 1.68 ล้านล้านบาทปัจจุบัน มูลค่ากองทุนอยู่ที่ราวๆ 2 ล้านล้านบาทถือเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกองหนึ่งจากเงินของคนไทยกว่า 15 ล้านคนจากประเด็นที่กำลังเป็นกระแส #แบนศรีพันวาและพบว่า "สำนักงานประกันสังคม" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ กองทรัสต์ SRIPANWAจึงเกิดวิพากษ์วิจารณ์การลงทุนและการทำงานของประกันสังคมมากมาย#AGENDA เลยขอสรุปแบบกระชับว่ากองทุนนี้มาจากอะไร? (1....