บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Organizing history by tags.

เทรนด์รักสุขภาพโต ทำไมรายได้น้ำผลไม้ ตก?

ตลาดเครื่องดื่มอิ่มตัว เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งออกเจอวิกฤติเงินบาทแข็งค่า ที่ผ่านมา ตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยเติบโตจนเริ่มอิ่มตัว ในไตรมาส 3/62 ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมีมูลค่า 11,591 ล้านบาท เติบโตติดลบ 1%ประกอบกับวิกฤต #โควิด19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและกระทบมาถึงกำลังซื้อและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วยผู้ผลิตหลายรายจึงเบนเข็มไปเจาะตลาดส่งออก แต่ก็เจอเข้ากับวิกฤติเงินบาทแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหมือนการซัดจุดบาดเจ็บให้ระบมมากขึ้น การเติบโตของ เครื่องดื่มเติมวิตามิน หรือ ฟังก์ชันนัลดริ้งก์ อีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มเจอความท้าทาย ก็คือการ Switching ของผู้บริโภค เนื่องจากตัวเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในท้องตลาดมีมากขึ้น ทำให้น้ำผลไม้ไม่ใช่เพียงตัวเลือกเดียวอีกต่อไปและสิ่งที่มาเบียดตลาดนี้คือ ฟังก์ชันนัลดริ้งก์ หรือน้ำดื่มเติมวิตามิน ซึ่งดาวที่มาแรงที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือ เครื่องดื่มวิตามินซี ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป กระแสรักสุขภาพค่อยๆ ทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้น ถึงตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพ...