ธนาคารแห่งประเทศไทย

Organizing history by tags.

สรุปสัดส่วน ‘บัญชีเงินฝาก’ คนไทย 2020

เคยเป็นกันหรือไม่ เวลาที่มีข้อความ SMS แจ้งเตือนเงินเหลือในบัญชีทีไรเราก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น ว่าเงินในบัญชีของเราลด หรือเพิ่มไปแค่ไหน? แต่เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า จริงๆแล้วบัญชีเงินฝากของเราอยู่ใน ‘สัดส่วน’ ไหนของประเทศ ถ้าเราแค่มีเงินฝากมากกว่า 100,000 บาทในบัญชี แสดงความยินดีด้วยครับคุณจะเป็น Top 9%!! แต่ขยับขึ้นมาหน่อย ถ้ามีเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาทในบัญชี คุณจะเป็น Top 1% เลยทีเดียว!!! จากรายงานล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทั้งหมด...