ที่ทำงาน

Organizing history by tags.

5 เรื่อง ที่องค์กรต้องปรับในยุคหลังโควิด The Series Ep. 3 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ในตอนก่อนๆ เราเรียนรู้และเข้าใจไปกับโจทย์ที่เป็นเป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ก็คือ (PCS)x2และประเด็นพื้นฐานก่อนของคำว่า “ที่ทำงาน” ยุคหลังโควิด ไปแล้วมาวันนี้เราขอพามาพบกับสิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยน 5 เรื่องคือ P-I-P-O-P P: Policy – นโยบายการทำงาน ซึ่งต้องมีความชัดเจนตั้งแต่นิยามของพื้นที่ทำงานไปจนถึงรูปแบบการจ้างงาน ความร่วมมือในการทำงานไปจนถึงการประเมินผลและโปรโหมตคนทำงานเรื่องใหญ่คือ “เวลาในการทำงาน”จะไม่มีความหมายเท่ากับ “ผลงานที่ส่งมอบ" ได้อย่างสำเร็จตามเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากรที่กำหนด I: Insight – ความต้องการของคนทำงาน เพราะการปรับเปลี่ยนใด ๆ กระทบคนเสมอและย่อมมีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนจึงได้แก่การหาข้อมูลเชิงลึกในส่วนที่เป็นปัญหาร่วมหรือความต้องการร่วมของคนส่วนใหญ่และให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆมากกว่าที่จะมุ่งลงทุนหรือออกแบบไปในทิศทางที่ไม่โดนใจคนทำงาน P:...

เคยมั้ย ‘โดนเกลียด’ หรือ ‘ถูกไม่ชอบหน้า’ ในที่ทำงาน?

1. เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำให้กำลังใจตัวเองก่อนว่า การที่เราถูกวิจารณ์ได้ เพราะเรากำลังสร้างผลกระทบบางอย่าง หรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปอย่างน้อยขั้นนึงแล้ว เพราะถ้าไม่มีตัวงาน ก็ไม่มีอะไรให้วิจารณ์ ดังนั้นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ อย่าเพิ่งใจเสียไปซะก่อน2. เรียนรู้จากพลังลบคำกล่าวที่ว่า อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ให้ปฏิบัติกับคนอื่นเช่นนั้น ดังนั้นเมื่อมีคนแสดงพลังด้านลบใส่เรา ทำให้เรารู้สึกไม่ดี จงจดจำ เพื่อไม่ให้เราทำแบบนี้กับคนอื่น3. ใช้คำติเตียนพัฒนาตัวเองหลายๆ ครั้งคำติเตียนมาจากเรื่องจริงค่อยๆ ทำใจให้เย็น ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นธรรมดาที่ว่า คำติที่มาพร้อมความรู้สึกลบๆ จะ ‘มีน้ำ’...

ทำไม ‘ที่ทำงาน’ ยุคหลังโควิด จะเปลี่ยนไป? The Series Ep. 2 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ในตอนที่แล้ว เราพูดถึง เป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ขอเริ่มต้นจากประเด็นพื้นฐานก่อนคือ ความหมายของ “ที่ทำงาน”เพราะที่ทำงานที่เราเรียกกันคุ้นเคยว่า Office หรือ Workplace จะกลายเป็น Workspaceเพราะที่ทำงานซึ่งหมายถึง “สถานที่ที่จัดไว้ให้สำหรับการทำงาน” โดยที่ทั้งผู้บริหารและพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่กันในที่ต่าง ๆ ต้องเดินทางมารวมตัวกันทุกเช้าให้ทัน “เวลาเข้างาน” แล้วก็ต่างก็แยกย้ายกันกลับไปใน “เวลาเลิกงาน” กำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ วิถีโลกแบบเดิมที่สะดุดจากโควิดทำให้เราเห็นชัดเจนว่า หากเกิดวิกฤตที่ทำให้เปิดออฟฟิศไม่ได้ ลูกค้ามาใช้บริการที่หน้าร้านไม่ได้ พนักงานเดินทางมาที่ทำงานไม่ได้คำถามคือ “แล้วงานจะเดินต่อไปได้ไหม”คำตอบคือ...

โลกหลังโควิด ที่ทำงานเราอยู่ตรงไหน? The Series Ep. 1 – โดย รศ.ดร. พิภพ อุดร

ถ้าเราคิดว่าโควิดทำให้เราสะดุดชั่วคราว เดี๋ยวชีวิตก็กลับไปเหมือนเดิม เราอาจจะต้องคิดใหม่ เพราะโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะโควิดมาแล้ว จะไม่ไป จะอยู่กับเราต่อไป แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือไม่ใช่มีแค่โควิดหรอกที่จะทำให้เราสะดุด อาจมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายยังไม่รวมภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การประท้วง จลาจล ฯลฯซึ่งล้วนแล้วแต่อาจทำให้เราไม่สามารถใช้วิถีที่ทำงานในแบบดั้งเดิมได้ทั้งสิ้นแล้วที่ทำงานยุคใหม่ต้องตอบโจทย์อะไรบ้าง ด้วยวิธีการใดล่ะ โจทย์ที่เป็นเป้าหมาย 6 ด้านของที่ทำงานแห่งอนาคต ก็คือ (PCS)x2 P: Productivity - เป้าหมายสูงสุดของที่ทำงานคือต้องสร้างผลิตภาพสูงสุดให้กับองค์กร และนี่เป็นเหตุผลหลักที่จำเป็นต้องใช้ในการอธิบายกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสำหรับการปรับเปลี่ยนที่ทำงาน P: Privilege or...