ทางเท้า

Organizing history by tags.

ทางเท้าไทย VS ทางเท้าต่างประเทศ สภาพและการจัดการต่างกันตรงไหน?

มีงานศึกษาหลาย ๆ งานพบว่า เมืองที่ทางเท้าดี เดินไปไหนมาไหนได้สะดวก จะช่วยให้เมืองดีขึ้น 3 ด้าน คือ  1) สุขภาพดี - คนเดินไปไหนมาไหนได้สะดวก จะช่วยให้คนในพื้นที่ลดความเสี่ยงโรคอ้วนได้ 10% 2) ร้านรายย่อยดี - ทางเท้าและทางจักรยานที่ดี ทำให้คนมาจับจ่ายใช้สอยรายย่อยง่ายขึ้น 3) ปลอดภัยดี - ทางเท้าที่เดินง่าย เข้าถึงและสะดวก ทำให้คนใช้ทางเท้ากันมากขึ้น ทำให้สังคมปลอดภัยและน่าอยู่ด้วย แต่แน่นอนว่าทางเท้าที่ใช้ได้จริง สวยงาม...