ทักษะ

Organizing history by tags.

7 เสาหลักแห่งการพัฒนาตัวเอง

ในยุคที่บริษัทกำลังปรับตัวกับ New Normal และสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่บริษัทที่ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายต้องหากลยุทธ์พยุงตัวเองนโยบายที่เห็นกันชัดเจน คือ การปลดพนักงานทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ไม่ใช่แค่พนักงานแต่รวมถึงนักศึกษาจำนวนมากที่กำลังจะจบในปีนี้โอกาสที่จะได้งานในภาวะอัตราจ้างต่ำ แข่งขันสูงจึงขึ้นอยู่กับระดับ ‘ความสามารถ’ ของผู้สมัครมากขึ้นเราอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้หากไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาตัวเอง#AGENDA สรุปวิธีการเปลี่ยนตัวเอง ‘7 เสาหลักแห่งการพัฒนาตัวเอง’ นิสัย (Habit) เราจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยถ้า เราไม่เปลี่ยนนิสัย และต้องเปลี่ยนให้เป็นนิสัยใหม่ได้จริงวิธีการคือ เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ไม่หนักจากพฤติกรรมเดิมมากไป เป็นอันที่เราทำได้ ไม่รู้สึกต่อต้านกับตัวเอง เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เราทำอัตโนมัติตัวอย่างเช่น อยากมีเงิน เราก็ต้องพัฒนานิสัยการเก็บออม การลงทุนต้องการเป็นผู้นำที่ดี ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี...