ตลาดหุ้น

Organizing history by tags.

ถอดรหัสเส้นทาง 46 ปีตลาดหุ้นไทย กับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

จากมีแค่หุ้น 16 ตัว และเปิดซื้อขายเพียงวันละ 2 ชั่วโมงสู่ตลาดหุ้นอันดับ 1 ในอาเซียน 46 ปีตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่เปิดซื้อขายในวันแรก ใครผ่านจุดไหนกันมาบ้าง? #SETSOURCE #46ปีตลาดหุ้นไทย ถอดรหัสเส้นทาง 46 ปีตลาดหุ้นไทย กับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ชวนย้อนไทม์ไลน์ตลาดหุ้นไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และการเดินทางในอนาคตที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3vPxu7W