งบการเงิน

Organizing history by tags.

สรุปคอร์ส ‘การเงิน’ ที่น่าสนใจ

‘เรื่องเงิน’ มักเป็น ‘ปัญหากวนใจ’ วัยทำงานอย่างเราไม่ว่าจะรายรับรายจ่าย ภาษี หนี้สิน ดอกเบี้ย หรือจะเป็นเรื่องลงทุน แผนเกษียณล้วนมีรายละเอียดยิบย่อย ต้องทำความเข้าใจ #AGENDA เลยรวบรวม ‘คอร์สการเงิน’ น่ารู้มาให้ทุกคนเพื่อจะได้บริหารจัดการเงินเป็น วางแผนการใช้เงินได้มีประสิทธิภาพกัน #เพราะเรื่องเงินใกล้ตัวกว่าที่เราคิด เงินทองต้องวางแผน เงินทองต้องวางแผน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/182/info.... ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน CHULA MOOC https://mooc.chula.ac.th/courses/186 วัยรุ่นเก็บเงิน Open.eduhttps://www.open.edu/.../mana.../content-section-overview.... เป้าหมายดีเก็บเงินได้ Udemy https://www.udemy.com/.../making-sense-of-your-personal.../ -------------- วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือนตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/183/info... สไตล์วัยเก๋าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/193/info เกษียณพร้อมสุข Open.eduhttps://www.open.edu/.../retirement.../content-section-0... 40 ก็เกษียณได้ Udemy https://www.udemy.com/.../what-to-do-in-your-20s-so-you.../ -------------- ลงทุนหุ้น ฉบับมือใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/18/info... เข้าใจงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/27/info... เข้าใจกราฟเทคนิค ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/30/info ลงทุนแบบเน้นคุณค่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/16/info -------------- บริหารหนี้ หมดหนี้มีออม ตลาดหลักทรัพย์ฯ...