ความเหลื่อมล้ำ

Organizing history by tags.

สรุปหน้าตาความยากจน ของแต่ละประเทศทั่วโลก

ความยากจนสำหรับคุณหมายถึงอะไร? ธนาคารโลก ได้กำหนดเส้นความยากจนของเอาไว้ว่า หมายถึงคนที่มีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 1.9 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 60 บาทต่อวันลองนึกดูว่า ถ้าต้องใช้ชีวิตด้วยเงินไม่ถึงวันละ 60 บาท สภาพชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร?แต่ความยากจนระดับนี้ เราจะนึกถึงแต่ประเทศที่ดูแร้นแค้นเท่านั้น และรู้สึกว่ามันอาจไม่ไกลตัวAGENDA เลยอยากรวบรวมแง่มุมของการเป็น ‘คนจน’ ในแต่ละประเทศ ทั้งในประเทศที่จนที่สุด จนมากขนาดไหน ในประเทศไทย พื้นที่ไหนยากจนที่สุด ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างฮ่องกง มีคนจนรึเปล่า แล้วคนจนของเกาหลีใต้แบบในภาพยนตร์ Parasite...

‘ปังที่สุด’ และ ‘พังที่สุด’ ของไทยในปี 2020

บทสรุปที่สุดของไทย 2020  ปี 2020 แห่งความหนักหนาสาหัสที่เพิ่งผ่านไป ‘ไทย’ เป็นที่สุดในเรื่องไหนบ้าง  #Agenda รวบรวมสถิติ ‘ปังที่สุด’ และ ‘พังที่สุด’ ของไทยในปี 2020 ที่ผ่านมาให้ดูกัน ———- ปังที่สุด อันดับ 1 ในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศ จัดอันดับโดย US.News & World Report -- ไทยอยู่อันดับ 1...

‘รายได้คนไทย’ มากแค่ไหน? ส่องรายได้เฉลี่ยครัวเรือนรายจังหวัดปี 62

จากการสำรวจ ‘รายได้ครัวเรือนไทย’ พบว่าจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนสูงที่สุดนั้น ต่างจากจังหวัดที่รายได้ครัวเรือนต่ำที่สุด 3.4 เท่า และจังหวัดที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ (26,018 บาท) มีเพียงแค่ 16 จังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน จังหวัดที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีอยู่อยู่ถึง 61 จังหวัด ทำให้เราสามารถวิเคราะห์เป็นนัยได้ว่า มีจังหวัดที่รายได้สูงกระจุกตัวเพียงไม่กี่จังหวัด โดยจังหวัดที่รายได้สูง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ -เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑล -เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ทางทะเล)โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย...