ความเท่าเทียม

Organizing history by tags.

สรุปคอร์สเรียน สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางสังคม

สรุปคอร์สเรียน ‘ความเท่าเทียม’ ทางสังคมทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ระบบที่ใช้กันอยู่ ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมนั้นหรือไม่?ใครที่อยากทำความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมกฎหมาย และกระบวนการด้านมนุษยชน#AGENDA ได้รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะทำให้เข้าใจสิทธิของคนมากยิ่งขึ้นมาฝากกันครับ------------- สิทธิทางเพศ/เด็ก/สตรี Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction https://www.coursera.org/learn/childrens-rights Queering Identities: LGBTQ+ Sexuality and Gender Identity https://www.coursera.org/learn/queeringidentities International Women's Health and Human Rights https://www.coursera.org/learn/womens-health-human-rights กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้ลี้ภ้ย International Humanitarian...