ความสำเร็จ

Organizing history by tags.

สรุปนิยาม ‘ความสำเร็จ’ ของคนแต่ละรุ่น

สังเกตไหมว่าเป้าหมายของเรากับเพื่อนจะมีความคล้ายกันอยู่ต่างจากเวลาที่เราไปถามคนที่อายุห่างจากเราหลายๆปีถ้าลองพูดคุยเรื่องสิ่งที่มุ่งหวัง ต่างคนอาจจะแปลกใจในคำตอบของอีกฝ่ายก็ได้กระบวนการก่อตัวของ ‘ความคิด’ เรามักมีอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆส่วนมากจึงเป็นไปตาม ‘บริบทของยุคสมัย’ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคม การเมือง หรือความสำเร็จในชีวิตคนแต่ละ generation มีแนวโน้มที่จะมองในมุมที่แตกต่างกันจากงานวิจัยเรื่องมุมมองความสำเร็จและทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละ Generationโดยนักศึกษาโครงการ IBMP รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องของ ‘ความสำเร็จ’แต่ละ gen ว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหนความสำเร็จอะไรที่ถือว่ามีคุณค่าสำหรับเขา#AGENDA------------------ Baby boomer‘ทำงานหนัก คาดหวังกับลูกหลาน’ 1. ครอบครัว 28.2%2. การงาน 21.5%3. การเงิน...

เคยมั้ย ‘โดนเกลียด’ หรือ ‘ถูกไม่ชอบหน้า’ ในที่ทำงาน?

1. เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำให้กำลังใจตัวเองก่อนว่า การที่เราถูกวิจารณ์ได้ เพราะเรากำลังสร้างผลกระทบบางอย่าง หรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปอย่างน้อยขั้นนึงแล้ว เพราะถ้าไม่มีตัวงาน ก็ไม่มีอะไรให้วิจารณ์ ดังนั้นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ อย่าเพิ่งใจเสียไปซะก่อน2. เรียนรู้จากพลังลบคำกล่าวที่ว่า อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ให้ปฏิบัติกับคนอื่นเช่นนั้น ดังนั้นเมื่อมีคนแสดงพลังด้านลบใส่เรา ทำให้เรารู้สึกไม่ดี จงจดจำ เพื่อไม่ให้เราทำแบบนี้กับคนอื่น3. ใช้คำติเตียนพัฒนาตัวเองหลายๆ ครั้งคำติเตียนมาจากเรื่องจริงค่อยๆ ทำใจให้เย็น ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นธรรมดาที่ว่า คำติที่มาพร้อมความรู้สึกลบๆ จะ ‘มีน้ำ’...