ความยากจน

Organizing history by tags.

สรุปหน้าตาความยากจน ของแต่ละประเทศทั่วโลก

ความยากจนสำหรับคุณหมายถึงอะไร? ธนาคารโลก ได้กำหนดเส้นความยากจนของเอาไว้ว่า หมายถึงคนที่มีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 1.9 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 60 บาทต่อวันลองนึกดูว่า ถ้าต้องใช้ชีวิตด้วยเงินไม่ถึงวันละ 60 บาท สภาพชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร?แต่ความยากจนระดับนี้ เราจะนึกถึงแต่ประเทศที่ดูแร้นแค้นเท่านั้น และรู้สึกว่ามันอาจไม่ไกลตัวAGENDA เลยอยากรวบรวมแง่มุมของการเป็น ‘คนจน’ ในแต่ละประเทศ ทั้งในประเทศที่จนที่สุด จนมากขนาดไหน ในประเทศไทย พื้นที่ไหนยากจนที่สุด ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างฮ่องกง มีคนจนรึเปล่า แล้วคนจนของเกาหลีใต้แบบในภาพยนตร์ Parasite...