คนรุ่นใหม่

Organizing history by tags.

10 สินทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ได้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว เรียกง่ายๆว่า สูตร 2-3-4 หรือ “2 Mindsets, 3 literacies และ 4 Skills” “2 สำนึก 3 ความสามารถ และ 4 ทักษะ” นั่นเอง -- เริ่มต้นจาก 2 สำนึกที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ -- คือสำนึกโลก (Global Mindset)...

สรุป 6 แนวคิดของ Gen Z Gen ที่กำลังเปลี่ยนโลก

มีงานวิจัยคาดว่าในปี 2025 Gen Z จะมีจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของภูมิภาค APACกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของภูมิภาค มีบทบาทในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสวนทางกับคนรุ่นก่อน และมีอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาด ทิศทางสังคมการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปของโลกยุคใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจความเป็น Gen Z ก่อน#AGENDA จะสรุปแนวคิดของ Gen Z ให้ทุกท่านได้ดูกันครับ1. เข้าใจในความแตกต่างGen Z เข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้รับข้อมูลมาก ได้เจอกับวิถีโลกไร้พรมแดนได้รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวของคนที่แตกต่างจากตัวเองทำให้มุมมองความคิดของเขาเปิดกว้างและเพราะอายุยังไม่มากวิธีคิดจึงมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนได้ในยุคของ...