คนรุ่นมหม่

Organizing history by tags.

10 สินทรัพย์ที่คนรุ่นใหม่ไม่มีไม่ได้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว เรียกง่ายๆว่า สูตร 2-3-4 หรือ “2 Mindsets, 3 literacies และ 4 Skills” “2 สำนึก 3 ความสามารถ และ 4 ทักษะ” นั่นเอง -- เริ่มต้นจาก 2 สำนึกที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ -- คือสำนึกโลก (Global Mindset)...