กาแฟพันธุ์ไทย

Organizing history by tags.

ร้านกาแฟเชนใหญ่ทำรายได้เท่าไหร่บ้าง?

ตลาดกาแฟมีมูลค่าถึง 65,000 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดกาแฟชงในบ้าน มูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทและร้านกาแฟนอกบ้าน 27,000 ล้านบาทและยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีก