การเกษตร

Organizing history by tags.

โลกไปไกลกว่าที่คิด เมื่อเทคโนโลยี แก้โจทย์ให้เกษตรกร ส่องเทคโนโลยีเกษตรแต่ละประเทศ

ถ้าพูดถึงการเกษตรในประเทศไทย  เรามีที่ดินทำการเกษตรครอบคลุมกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่  มีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ ขยายครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน แต่ภาคเกษตรกลับมีสัดส่วนใน GDP เพียงร้อยละ 10 เพราะการเกษตรแบบเดิม ๆ ให้ผลผลิตต่ำแต่มีความเสี่ยงสูง แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ก็มีในหลายประเทศ  ทำให้มีการนำเอา ‘เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)’ มาให้ปัญหา เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าให้กับผลิตผลมากขึ้น #AGENDA ชวนส่องเทคโนโลยีเกษตรแต่ละประเทศ ไปกับ 'คุณแบงค์ อริญชย์ พฤกษานุศักดิ์' Head of Agritech...