กัมพูชา

Organizing history by tags.

ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยกว่าไทย แต่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโควิดมากกว่า

...ไทยฉีด #วัคซีนโควิด19 เพียงวันละ 28,573 โดส ด้วยความเร็วเท่านี้ ไทยต้องใช้เวลา 10 ปี ประชาชนถึงจะได้ฉีดวัคซีนครบ.. *สืบค้นข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ตอนนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนกันไปแล้วรวมกว่า 726 ล้านโดส ใน 154 ประเทศ ส่วนไทย ฉีดไป 392,000 โดส ซึ่งครอบคลุมที่ประมาณ 0.30%...

ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย แย่ลง 3 ปีติด กัมพูชาแซงแล้ว

ทักษะ ‘ภาษาอังกฤษ’ ของคนไทย ดิ่งเหว ไม่ใช่ครั้งแรก? ไทยเคยอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดถึง 8 ปีติด จากการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย Education First ตั้งแต่ปีแรกคือ 2011 จนถึงปี 2018 จนกระทั่งในปี 2019 ไทยก็มีคะแนนสูงขึ้นติดอันดับพอใช้อย่างฉิวเฉียด ก่อนที่ปีถัดมาจะอันดับตกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ผลการจัดอันดับในปี 2020 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 89 จากทั้งหมด 100 ประเทศ...