กับดักรายได้ปานกลาง

Organizing history by tags.

รายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ตรงไหนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา?

รายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ตรงไหนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา? จากสถิติรายได้ต่อหัวโดยธนาคารโลกกว่า 50 ปี เราจะพบว่าไทยไม่เคยขยับออกมาจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง หรือที่เรียกกันว่า ติดอยู่ในสถานะ ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ หมายถึงประเทศที่ ‘เคย’ เติบโตรวดเร็วจนน่าจับตา แต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงได้  ยกตัวอย่างประเทศที่ติด ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ เช่น ไทย มาเลเซีย จีน เป็นต้น ส่วนประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่กลุ่มรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูง ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง -------------- เริ่ม...

แต่ละจังหวัด มี ‘รายได้ต่อหัว’ ในปี 2561 แค่ไหน?

เรามาดูในระดับภูมิภาคกันก่อนว่า--- แต่ละภูมิภาคที่มีสัดส่วน GDP มากที่สุด 3 ภาคมีแหล่งรายได้มาจากไหน? ---อันดับ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในแง่ผลผลิตรวม จะมีสัดส่วนร้อยละ 46.9 ของ GDPมีรายได้ต่อหัว 457,399 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 5.1%โดยมีแหล่งรายได้จากสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ (1) ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม(2) การขายส่งและการขายปลีกฯ และ...