ทำไมต่างวัย ถึงต่างความคิด? เจาะวิกฤติที่หล่อหลอมคนแต่ละเจน

Highlight

ต่างยุค ต่างวัย ต่างความคิด การอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เพราะต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจ ❤ ผ่านการสื่อสารที่จะเชื่อม ‘ช่องว่าง’ ระหว่างวัยให้เป็น ‘ความสบายใจ’ 

สิ่งที่หล่อหลอมให้แต่ละเจนเนอเรชันมีความแตกต่างนั้นคือ การเติบโตมาในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่แตกต่าง รวมถึงวิกฤติโลกมากมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้คนในแต่ละเจนเนอเรชันต้องฝ่าฟันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะนั้น

#Agenda เจาะมาให้แล้ว❗️ วิกฤติที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หล่อหลอมผู้คนในแต่ละเจน ให้มีความต้องการ และความคิดที่แตกต่างกัน 

Baby Boomer

ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507

บุคคลตัวอย่าง 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา👴🏼

มีลักษณะนิสัย

– เป็นคนที่มีมีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพในกฎเกณฑ์ กติกา 

– เชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์สูง รวมถึงยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วย ทำให้สามารถตัดสินใจดำเนินการและวางแผนกระทำการต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาด

– ใช้จ่ายรอบคอบและระมัดระวัง

เหตุการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้น

– คณะราษฎรปฏิวัติสยาม อันเป็นเหตุให้เกิดประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ที่นำไปสู่การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ และเปิดพื้นที่ให้ราษฎรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

– หลัง World War II ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะ ความรุนแรงของเหตุการณ์ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 นั้นมีประสิทธิภาพและกำลังในการทำลายสูง จึงก่อให้เกิดความเสียหายตามมามหาศาล นั่นจึงเป็นสาเหตุของ ‘ภาวะข้าวยากหมากแพง’ ภาวะที่ราคาข้าวของในขณะนั้นมีราคาสูงเกินกำลังของชาวบ้านที่กำลังยากลำบากหลังสงคราม 

–  สงครามเย็น เกิดขึ้นภายหลังเมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ส่งผลให้สหรัฐเมริกาและ

สหภาพโซเวียต ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก และเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทวีปยุโรป และได้ขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดสงครามอื่นตามมาในที่สุด ตัวอย่างเช่น สงครามเวียดนาม และสงครามเกาหลี เป็นต้น

Gen X 

ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2523

บุคคลตัวอย่าง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์👨🏻‍

ลักษณะนิสัย

– ชอบความเรียบง่ายและไม่เป็นทางการ

– เปิดกว้างทางความคิด และพร้อมที่จะรับฟัง

– มีความอดทน

เหตุการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้น

– การก่อตั้งอาเซียน อันเป็นหนทางการเพิ่มโอกาสทางการค้า และการลงทุนให้กับประเทศ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ มีด้านดี ก็ย่อมมีด้านร้าย ด้านร้ายที่ว่านั้นคือ การมีแรงงานไร้ฝีมือผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในไทยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น

– การปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต ทำให้โซเวียตนั้นอ่อนแอลง จนกระทั่งล้มสลายในที่สุด

– พฤษภาทมิฬ เหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาล ส่งผลให้ทัศนคติทางการเมืองของผู้คนเปลี่ยนไป

Gen Y

ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524-2539

บุคคลตัวอย่าง 

ไอติม พริษฐ์👱🏻‍♂️

ลักษณะนิสัย

– ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข

– กล้าแสดงออกและกล้าที่จะคิด

– มีความคาดหวังสูง

เหตุการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้น

– วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตที่ทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ ขาดดุลยภาพ ธุรกิจเจ๊ง ผู้คนตกงานสูงถึง 1.4 ล้านคน หลายคนหาทางออกจากวิกฤตินี้ไม่ได้ หมดหนทางที่จะแก้ปัญหา จึงเลือกการ ฆ่าตัวตาย เป็นทางออก ตัวเลขการฆ่าตัวตายของไทยจึงพุ่งสูงถึง 8.59 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2542

– เหตุการณ์ 9/11 การก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุดในแผ่นดินสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้คนมองโลกต่างไปจากเดิม โดยมีการแบ่งแยกระหว่างคนดีกับคนร้าย “แต่ละชาติ แต่ละภูมิภาค” 

– สึนามิภูเก็ต 🏝 เหตุการณ์สลดที่มีผู้เสียชีวิตสูงประมาณ 5,400 คน บาดเจ็บกว่า 8,000 คน และสูญหายอีกจำนวนมาก

Gen Z

ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540-2552

บุคคลตัวอย่าง

มิลลิ👩🏻‍🦰

ลักษณะนิสัย

– มั่นใจในความคิดตัวเอง

– ต้องการคำตอบที่อธิบายถึงเหตุผลและหลักการ

– ให้คุณค่ากับตัวเองและคนรอบข้าง

เหตุการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้น

– การรัฐประหารของรัฐบาลประยุทธ์ (คสช.) ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำให้สิทธิพลเมืองและสิทธิทาางการเมืองถูกระงับ กองทัพมีอำนาจในการเมืองไทยมากขึ้น ประชาชนในประเทศบ้างก็ได้รับความเดือดร้อน เกิดความเหลื่อมล้ำมากมายขึ้นในสังคม ท้ายที่สุดก็ได้เกิดการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้อยู่นับครั้งไม่ได้

– วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด🦠 วิกฤตร้ายแรงที่ทำให้ทั่วโลกตกเป็นเหยื่อ ทุกประเทศได้รับผลกระทบ ไม่แม้แต่ประเทศไทยเอง หลาย ๆ บริษัทในไทยเกิดการหยุดชะงัก หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง 14.27 ล้านล้านบาท แถมเศรษฐกิจยังชะลอตัวเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 3 ปี ผู้คนตกงาน เด็กจบใหม่หางานไม่ได้ 

– สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งกันระหว่างประเทศ ที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เกิดการขาดแคลนทรัพยากร ราคาสินค้าต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น กลายเป็นว่า ไทยเรามีอัตราเงินเฟ้อพุ่งแรงถึง 5.73% สูงสุดในรอบ 13 ปี

ทุกวิกฤตย่อมมีบทเรียน ทุก ๆ การถูกหล่อหลอมจากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ทำให้แต่ละเจนมีความคิดต่าง ย่อมได้หล่อหลอมคนดี ๆ ในสังคมขึ้นมาอยู่มากมายให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่าง แต่อย่างว่าการที่แต่ละเจนเนอเรชันมีความคิดที่ต่างกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งช่องว่างที่ว่านี้สามารถใช้หลักความเข้าใจ ใส่ใจ และใช้เหตุผลในการอยู่ร่วมกันมาแก้ไขได้ 

Popular Topics