🪦 มนุษย์ควรมี ‘เสรีภาพในการตาย’ ไหม เปิดข้อถกเถียง สนับสนุน vs ไม่สนับสนุน การทำการุณยฆาต

Highlight

การพูดถึง ‘ความตาย’ หรือ ‘การตาย’ คือหนึ่งในเรื่องที่คนทั่วไปมักจะเลี่ยงที่จะพูดถึง หลายคนมองว่าคำนี้เป็นคำต้องห้าม ยิ่งสำหรับคนเฒ่าคนแก่ในไทย การพูดถึงเรื่องความตายถูกเชื่อว่าเป็นลางไม่ดี อาจจะทำให้ผู้พูดถึงแก่ชีวิตในเวลาอันใกล้ได้ 

ปัจจุบันหลายประเทศในโลกเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องของความตายอย่างเปิดเผยมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยตัดสินใจทำ ‘การุณฆาต’ เพื่อหลุดพ้นจากโรคร้ายที่ไร้การรักษา รวมถึงมีการผลักดันกฎหมายอนุญาตทำการุณยฆาตในหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น 

อย่างไรก็ดี ประเทศที่อนุญาตให้ทำการุณยฆาตถือเป็นส่วนน้อยของโลก มีประเทศอีกมากมายที่ต่อต้านการมีอยู่ของกฎหมายนี้ โดยประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการทำการุณยฆาตอย่างถูกกฎหมาย แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราทุกคนสามารถออกแบบและตัดสินใจช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยตัวเอง และปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการความเจ็บป่วยหรือปัญหาชีวิตได้ 

Agenda ชวนดูข้อถกเถียงเรื่องความตาย  เปิดมุมมองกลุ่มสนับสนุน 🆚 ไม่สนุบสนุนการทำการุณยฆาต แต่ละฝั่งมีข้อโต้แย้งในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย !

มุมมองด้านศาสนา 🙏🏻

🔵 สนับสนุน

การใช้ชีวิตกับโรคร้ายที่ไม่ทางรักษาสามารถความเจ็บปวดทรมาณให้กับผู้ป่วยและคนรอบข้างอย่างมาก การพิจารณาเรื่องการจบชีวิตอย่างเปืดเผยและมีแบบแผนอาจจะเป็นความเมตตาสูงสุดในช่วงเวลาที่ทรมาณนี้

🔴 ไม่สนับสนุน

หลายศาสนาถือว่าการฆ่าตัวตายหรือการทำการุณยฆาตเป็นอัตวินิบาตกรรมเป็นกรรมที่รุนแรง บางศาสนาเชื่อว่าเป็นการทำลายพระเจ้าที่ให้กำเนิดชีวิต หรือเป็นการสร้างกรรมใหญ่ที่จะย้อนกลับมาหาเราในอนาคต

มุมมองด้านสิทธิความเป็นมนุษย์ 👨‍👩‍👧

🔵 สนับสนุน

คนกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อในแนวคิดเสรีนิยม มีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าการเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองอย่างเสรีนั้นคือการใช้สิทธิความเป็นมนุษย์เหนือร่างกายตนเอง เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะสามารถมีอิสระได้ว่าตัวเองควรลาโลกนี้ไปตอนไหน

🔴 ไม่สนับสนุน

ในทางตรงข้าม คนอีกกลุ่มกลับเล็งเห็นว่าการพูดถึงและยอมรับการฆ่าตัวตายนั้นจะทำให้คนกลัวความตายน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะไตร่ตรองถึงทางออกต่าง ๆ น้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้คนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานอาจยอมแพ้ที่จะหาทางออกอื่นให้กับชีวิตตนเอง

เงื่อนไขทางการเงิน 💸

🔵 สนับสนุน

การรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีค่าการใช้จ่ายสูงมาก การรักษาที่ยืดเยื้ออาจสร้างผลกระทบให้กับครอบครัวของผู้ป่วยในระยะยาวได้ การจบชีวิตอย่างสงบจึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน

🔴  ไม่สนับสนุน

การอนุญาตให้มีการทำการุณยฆาตอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเลือกที่จบชีวิตเพราะว่ารู้สึกผิดกับคนในครอบครัวในเรื่องค่ารักษา โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ได้เต็มใจที่จะจากโลกนี้ไปด้วยความตั้งใจของตนเองอย่างแท้จริง

สำหรับเรื่อง ‘เสรีภาพในการตาย’ คงไม่มีคำตอบไหนที่ถูกหรือผิดอย่างแท้จริง เพราะแต่ละฝั่งก็มีเหตุผลสนับสนุนความคิดของกลุ่มตัวเอง อย่างไรก็ตาม การทำให้การพูดถึงเรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นความตายก็จะถูกทำให้เป็นเรื่องที่น่ากลัวไปเรื่อย ๆ จนนำไปสู่ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ได้ เช่น กฎหมายที่ยึดติดกับความเชื่อทางศาสนามากเกินไป หรือการที่คนบางกลุ่ม เช่น แพทย์ มีอำนาจเหนือความตายของผู้อื่นมากเกินไป เป็นต้น

Popular Topics