อุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก อันไหน ‘ปัง’ – ‘ไม่ปัง’ เพราะอะไร

Highlight

จากการประเมินด้วยดัชนีศักยภาพอุตสาหกรรม โดยวิจัยกรุงศรี

พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่ 35 ของโลกจาก 64 ประเทศ

และ 6 อุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพบนเวทีโลก ได้แก่

✨ อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม

อันดับโลก : 9

อันดับในภูมิภาค : 5

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : IRPC, PTT

ทำไม ‘ปัง’ : เด่นด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม

✨  อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

อันดับโลก : 9

อันดับในภูมิภาค : 3

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : จีน

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : PTTGC

ทำไม ‘ปัง’ : เด่นด้านประสิทธิภาพ แต่ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

✨  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อันดับโลก : 11

อันดับในภูมิภาค : 2

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : CP, ThaiBev, Betagro

ทำไม ‘ปัง’ : มีข้อได้เปรียบคือ ใช้วัตถุดิบในประเทศกว่าร้อยละ 80

✨ ธุรกิจดูแลสุขภาพ

อันดับโลก : 11

อันดับในภูมิภาค : 3

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : Bumrungrad ,Thonburi Hospital Group

ทำไม ‘ปัง’ : เด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

✨  กิจการเกี่ยวกับศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

อันดับโลก : 13

อันดับในภูมิภาค : 4

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : GMM Grammy

ทำไม ‘ปัง’ : เด่นด้านประสิทธิภาพ แต่ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

✨ กิจการค้าปลีกและค้าส่ง

อันดับโลก : 14

อันดับในภูมิภาค : 4

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : Central, Tesco, Makro

ทำไม ‘ปัง’ : ภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณภาพ คุ้มราคา เครือข่ายธุรกิจเข้มแข็ง

————————————

— 6 อุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน —-

⚠️ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

อันดับโลก : 64

อันดับในภูมิภาค : 13

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : เบลเยียม

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : PTTGC

ขาดอะไร : ยังนำเทคโนโลยีมาใช้น้อย แรงงานไม่เพียงพอ

⚠️ อุตสาหกรรมไอที

อันดับโลก : 61

อันดับในภูมิภาค : 13

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : อินเดีย

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : AIT

ขาดอะไร : ขาดการวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง

⚠️ อุตสาหกรรมการศึกษา

อันดับโลก : 60

อันดับในภูมิภาค : 12

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : มหาวิทยาลัย,โรงเรียน สถานศึกษา

ขาดอะไร : ขาดเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

⚠️ สินค้าเครื่องจักร

อันดับโลก : 58

อันดับในภูมิภาค : 11

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : เยอรมนี

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : สยามคูโบต้า

ขาดอะไร : ขาดสิทธิบัตรและเทคโนโลยี วัตถุดิบราคาสูง

⚠️ อุตสาหกรรมการออกอากาศกระจายเสียง (Broadcasting)

อันดับโลก : 54

อันดับในภูมิภาค : 11

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : สหรัฐอเมริกา

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : MCOT, Workpoint, BEC

ขาดอะไร : โฆษณาหดตัว ขยับไปยังออนไลน์คอนเทนท์มากขึ้น

⚠️ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

อันดับโลก : 54

อันดับในภูมิภาค : 11

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม : จีน

Key Player ในอุตสาหกรรมที่เราอาจรู้จัก : ผู้ผลิตวงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

ขาดอะไร : ขาดการผลิตที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่มา: วิจัยกรุงศรี, brandinside, ธนาคารแห่งประเทศไทย, K SME Analysis, bangkokbanksme, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), Eastern Economic Corridor (EEC) Office

Popular Topics