กางสมุดบัญชี! คนไทยมีเงินฝากมากแค่ไหน?

Highlight

เปิดเช็คดู บัญชีเราอยู่กลุ่มไหน?

เป็นหนึ่งใน 88 ล้านบัญชี คนที่ฝากเงินไว้ไม่ถึง 50,000 บาท 💸

หรือยืนหนึ่งอยู่ในกลุ่มแรก ที่ฝากเงินเกิน 100 ล้านบาท !
.
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจำนวนเงินในบัญชีออมทรัพย์ของคนไทย กับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน ถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมปี 2564 มียอดรวมทั้งสิ้น 10,250,600 ล้านบาท หรือกว่า 10 ล้านล้านบาท
.

#Agenda พาดูข้อมูลจำนวนเงินและจำนวนบัญชีธนาคารของคนไทย 🏦 (สถิติถึงเดือนสิงหาคม 2654) ใครอยู่กลุ่มฝากเกินร้อยล้านมากระซิบบอกให้เราอิจฉากันหน่อยนะ
.
กลุ่มที่ 1 เงินฝากตั้งแต่ 100,000,000 บาทขึ้นไป
มีจำนวน 5,758 บัญชี คิดเป็น 0.01 % ของจำนวนบัญชีทั้งหมด
มูลค่าเงินฝากรวม 2,579,114 ล้านบาท คิดเป็น 25 % ของเงินฝากทั้งหมด

.

กลุ่มที่ 2 เงินฝากเกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มีจำนวน 84,791 บัญชี คิดเป็น 0.1 % ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

มูลค่าเงินฝากรวม 2,008,302 ล้านบาท คิดเป็น 20 % ของเงินฝากทั้งหมด

.
กลุ่มที่ 3 เงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

มีจำนวน 1,233,641 บัญชี คิดเป็น 1 % ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

มูลค่าเงินฝากรวม 2,930,793 ล้านบาท คิดเป็น 29 % ของเงินฝากทั้งหมด

.

กลุ่มที่ 4 เงินฝากเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

มีจำนวน 6,782,979 บัญชี คิดเป็น 7% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

มูลค่าเงินฝากรวม 2,075,091 ล้านบาท คิดเป็น 20 % ของเงินฝากทั้งหมด
.
กลุ่มที่ 5 เงินฝากเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

มีจำนวน 3,735,206 บัญชี คิดเป็น 4 % ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

มูลค่าเงินฝากรวม 263,331 ล้านบาท คิดเป็น 3 % ของเงินฝากทั้งหมด

.

กลุ่มที่ 6 เงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท

มีจำนวน 88,254,019 บัญชี คิดเป็น 88% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

มูลค่าเงินฝากรวม 393,969 ล้านบาท คิดเป็น 4 % ของเงินฝากทั้งหมด
.
บัญชีออมทรัพย์ของคนไทยมีจำนวนมากถึง 100,096,394 บัญชี และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 หากดูเพียงผิวเผินอาจดูเหมือนว่ามีจำนวนสูง แต่หากมองให้ลึกแล้วจะพบว่ากว่า 88% ของบัญชีทั้งหมด เป็นบัญชีที่มีเงินเก็บไว้ต่ำกว่า 50,000 บาทเท่านั้น ในขณะที่มีเพียง 0.01 % เท่านั้นที่ถือครองเงินฝากในบัญชีระดับ 100 ล้านบาท
.
จำนวนเงินฝากในบัญชีธนาคาร อาจไม่ได้สะท้อนความมั่งคั่งทั้งหมดของแต่ละคน เพราะปัจจุบันประชาชนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์น้อยลง เพราะดอกเบี้ยต่ำ และล่าสุดมีการปรับเกณฑ์คุ้มครองเงินฝากลงจาก 5 ล้านบาทเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท 

.หลายคนจึงนิยมนำเงินไปลงทุน เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น หุ้น กองทุน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่ม Passive Income และมีจำนวนไม่น้อยที่อาจเลือกเก็บเงินส่วนหนึ่งแบบเงินสด เพื่อสะดวกต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
.
อย่างไรก็ดี สัดส่วนของบัญชีเงินฝากระหว่างกลุ่มสูงที่สุดและกลุ่มต่ำที่สุดนั้นอยู่ห่างกันมาก ในกลุ่มที่มีเงินฝากน้อยที่สุด ก็ยังไม่ครอบคลุมเงินสำรองที่ควรเผื่อฉุกเฉิน แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด ซึ่งตัวเลขนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ยังรวยกระจุก จนกระจาย
.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ, Checkraka, Moneybuffalo

Popular Topics