ป่าไม้ไทย แต่ละจังหวัด ‘เหลือ’ แค่ไหน?

Highlight

‘ผืนป่า’ เป็นระบบนิเวศที่สำคัญของไทย เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีคุณค่า สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและมีประโยชน์มากมาย แล้วป่าไม้ไทย 'เหลือ' มากแค่ไหน?

‘ผืนป่า’ เป็นระบบนิเวศที่สำคัญของไทย

เป็นแหล่งทรัพยากรอันมีคุณค่า

สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและมีประโยชน์มากมาย

แล้วป่าไม้ไทย ‘เหลือ’ มากแค่ไหน?

75 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ราว 171 ล้านไร่

หรือคิดเป็น 54% ของพื้นที่ประเทศไทย

45 ปีต่อมา ป่าไม้ในประเทศไทยลดเหลือเพียง 85 ล้านไร่

หรือลดลงครึ่งนึงจากเดิม จากปัญหาการรุกราน ตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์

เป้าหมายสำคัญคือการทำให้มีพื้นที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 40% ของประเทศ

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญคือ

การทำให้มีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40% ของประเทศ

.

ซึ่งในปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศมีทั้งหมด 102,484,073 ไร่ หรือ 32% ของประเทศ 

ยังขาดอีก 26.8 ล้านไร่ หรือ 8.3% พื้นที่ป่าถึงจะครบ 40% ตามเป้าหมาย

.

งบปี 64

ผู้ดูแลผืนป่าได้แค่ไหน ?

.

กรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดของไทย ได้งบในปี 64 ตามนี้

– กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 11,080 ล้านบาท หรือ 37% ของแผนงบประมาณประจำปี

– กรมป่าไม้ 5,267 ล้านบาท หรือ 28% ของแผนงบประมาณประจำปี

– กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถูกปรับลดงบประมาณเหลือเพียง 500 ล้าน จากเดิม 600 ล้าน

.

————-

พื้นที่ป่าไม้ ตามรายภูมิภาค

.

ภาคเหนือ

.

พื้นที่ทั้งหมด 107,489,799 ไร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 56,392,370 ไร่

คิดเป็น 55% ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ

.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.

พื้นที่ทั้งหมด 104,823,709 ไร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 15,751,998 ไร่

คิดเป็น 15% ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ

.

ภาคกลาง

.

พื้นที่ทั้งหมด 42,170,903 ไร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 13,983,943 ไร่

คิดเป็น 14% ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ

.

ภาคใต้

.

พื้นที่ทั้งหมด 46,154,901 ไร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 11,227,760 ไร่

คิดเป็น 11% ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ

.

ภาคตะวันออก

.

พื้นที่ทั้งหมด 22,889,386 ไร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 5,128,000 ไร่

คิดเป็น 5% ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ

————-

5 จังหวัดพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด

อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน

มีพื้นที่ป่าไม้ 85.5% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 2 ตาก 

มีพื้นที่ป่าไม้ 72% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 3 ลำปาง

มีพื้นที่ป่าไม้ 70% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 4 เชียงใหม่

มีพื้นที่ป่าไม้ 69.6% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 5 แพร่

มีพื้นที่ป่าไม้ 65% ของพื้นที่จังหวัด

————-

จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เลย

ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง

————-

5 จังหวัดพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุด

อันดับ 1 พระนครศรีอยุธยา

มีพื้นที่ป่าไม้ 0% ของพื้นที่จังหวัด (มีพื้นที่เพียง 29 ไร่)

อันดับ 2 สิงห์บุรี

มีพื้นที่ป่าไม้ 0.1% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 3 นครปฐม

มีพื้นที่ป่าไม้ 0.1% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 4 พิจิตร

มีพื้นที่ป่าไม้ 0.4% ของพื้นที่จังหวัด

อันดับ 5 กรุงเทพมหานคร

มีพื้นที่ป่าไม้ 0.4% ของพื้นที่จังหวัด

ที่มา : 

กรมป่าไม้, ThaiPBS, seub (มูลนิธีสืบนาคะเสถียร)

Popular Topics