ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย แย่ลง 3 ปีติด กัมพูชาแซงแล้ว

Highlight

อยากให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้ ต้องทำยังไง? ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่บรรจุให้เรียนทุกชั้นปี ควบคู่กับวิชาจำเป็นอื่นๆ แต่ทำไมภาษาอังกฤษถึงเป็นปัญหาสำหรับคนไทยมาตลอด?

ทักษะ ‘ภาษาอังกฤษ’ ของคนไทย ดิ่งเหว ไม่ใช่ครั้งแรก?

ไทยเคยอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดถึง 8 ปีติด จากการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย Education First ตั้งแต่ปีแรกคือ 2011 จนถึงปี 2018

จนกระทั่งในปี 2019 ไทยก็มีคะแนนสูงขึ้นติดอันดับพอใช้อย่างฉิวเฉียด ก่อนที่ปีถัดมาจะอันดับตกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ผลการจัดอันดับในปี 2020 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 89 จากทั้งหมด 100 ประเทศ ซึ่งถ้ามองข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จะพบว่า 3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตกลงเรื่อยๆ และหากมองที่ตัวคะแนน

ไทยอยู่ในระดับย่ำแย่มาถึง 4 ปีติดกัน

ในขณะที่อันดับของเพื่อนบ้านอาเซียน มีเพียงเมียนมาร์เท่านั้นที่มีอันดับน้อยกว่าเราในปีนี้ ส่วนกัมพูชา ไต่อันดับขึ้นมาแซงประเทศไทยแล้ว

ในเมื่อเด็กๆ ได้เรียนมาเป็น 10 ปี แต่ใช้จริงไม่ได้ นั่นน่าจะแปลได้ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของบ้านเรามีปัญหา

และแน่นอนว่า ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปรับหลักสูตร เพิ่มเวลาเรียน แต่อีกทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ‘คุณครู’

หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพครู สร้างผลตอบแทนที่ดีดึงดูดคนมีความสามารถแล้ว ปัญหานี้ก็อาจจะวนอยู่กับที่ตลอดไปก็เป็นได้

Popular Topics