เมื่อทุกอย่างเป็นดิจิทัล แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึง

Highlight

มีมือถือ .. ก็ใช้แค่โทรเข้า-โทรออก กับเล่นเฟสบุ๊ก

จะรับเงินเยียวยา หรือ หาหมอออนไลน์ต้องทำยังไงนะ ?

โควิด-19 ทำยอดขายตกวูบ ทุกคนหันมาขายของออนไลน์

แล้วเราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คนรู้จักได้อย่างไร ?

คำถามของใครหลายคนที่สะท้อน ‘ความจริงอันโหดร้าย’  คือ 

การที่คนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ แต่ไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัล

ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ กำลังกลายเป็น ‘คนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง’  โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 

ที่มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักแทบทั้งสิ้น 

เช่น ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ลงทะเบียนฉีดวัคซีน การเรียนออนไลน์ ฯลฯ

กลุ่มคนที่ตกขบวนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  กลายเป็นปัญหา “ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (digital divide)”  ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับในประเทศไทย

#ดีแทค ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนทั้งองค์ความรู้

และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีทั้งในช่วงโควิด-19 และวางรากฐานสู่อนาคตผ่านโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่ดีแทคทำ 

เพื่อลดปัญหาช่องว่างทางดิจิทัล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลักดันในคนไทยมีความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลต่อไป

อ่านแนวคิดและสิ่งที่ดีแทคทำได้ที่ https://dtac.co.th/responsible-business/th/pillars-04  

#dtacResponsibleBusiness

Popular Topics