‘คนตกงาน’ มากแค่ไหน? จากช่วงวิกฤต COVID-19 และแต่ละประเทศมีมาตรการเยียวยาอย่างไร?

Highlight

'คนตกงาน' มากแค่ไหนจากช่วงวิกฤต COVID-19 และแต่ละประเทศ รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาอย่างไร?

Popular Topics