แต่ละจังหวัด มี ‘รายได้ต่อหัว’ ในปี 2561 แค่ไหน?

Highlight

ไหมว่าจังหวัด ‘ระยอง’ มี ‘รายได้ต่อหัว’ พีคสุดในประเทศ มากกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึง 18.3 เท่า! แต่ละจังหวัด มี 'รายได้ต่อหัว' ในปี 2561 แค่ไหน? และมีจุดเด่นยังไงบ้าง? #AGENDA สรุปมาให้แล้วค่ะ

เรามาดูในระดับภูมิภาคกันก่อนว่า
— แต่ละภูมิภาคที่มีสัดส่วน GDP มากที่สุด 3 ภาคมีแหล่งรายได้มาจากไหน? —

อันดับ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในแง่ผลผลิตรวม จะมีสัดส่วนร้อยละ 46.9 ของ GDP
มีรายได้ต่อหัว 457,399 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 5.1%
โดยมีแหล่งรายได้จากสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ (1) ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
(2) การขายส่งและการขายปลีกฯ และ (3) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

อันดับ 2 ภาคตะวันออก
ในแง่ผลผลิตรวม จะมีสัดส่วนร้อยละ 18.5 ของ GDP
มีรายได้ต่อหัว 508,568 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 4.7%
โดยมีแหล่งรายได้จากสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ (1) ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
(2) การขายส่งและการขายปลีกฯ และ (3) ทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

อันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในแง่ผลผลิตรวม จะมีสัดส่วนร้อยละ 9.5 ของ GDP
แต่กลับมีรายได้ต่อหัว 83,856 เพียงบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 3.6%
โดยมีแหล่งรายได้สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ (1) เกษตรกรรมฯ (2) ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และ
(3) ขายส่งและการขายปลีกฯ

จะเห็นได้ว่า แม้ภาคอีสาน จะมีผลผลิตรวมสูงเป็นอันดับสามของประเทศ แต่เมื่อเฉลี่ยรายได้ต่อหัว กลับน้อยกว่าทุกภูมิภาค แสดงให้เห็นว่า การกระจายของภาคอุตสาหกรรมหรือแหล่งสร้างรายได้ในภูมิภาคไปยังประชาชนไม่โดดเด่นเท่าพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ

— TOP 3 จังหวัด รายได้ต่อหัว ‘สูง’ สุด —


อันดับ 1 ระยอง
รายได้ต่อหัว 1,067,449 บาทต่อคนต่อปี
จุดเด่นของระยอง คือ ‘ภาคการผลิต’ มูลค่ากว่า 473,613 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
.
อันดับ 2 กรุงเทพมหานคร
รายได้ต่อหัว 604,421 บาทต่อปี
จุดเด่นของกรุงเทพฯ คือ ‘ขายส่งและการขายปลีกฯ’ มูลค่ากว่า 1,213,150 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% ของ GPP
.
อันดับ 3 ชลบุรี
รายได้ต่อหัว 566,801 บาทต่อปี
จุดเด่นของชลบุรี คือ ‘ภาคการผลิต’ มูลค่ากว่า 522,108 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51% ของ GPP
.
อันดับ 4 ปราจีนบุรี
รายได้ต่อหัว 513,789 บาทต่อปี
จุดเด่นของปราจีนบุรี คือ ‘ภาคการผลิต’ มูลค่ากว่า 247,457 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78% ของ GPP
.
อันดับ 5 ฉะเชิงเทรา
รายได้ต่อหัว 469,539 บาทต่อปี
จุดเด่นของฉะเชิงเทรา คือ ‘ภาคการผลิต’ มูลค่ากว่า 263,710 ล้านบาท หรือคิดเป็น 68% ของ GPP
.
— TOP 3 จังหวัดรายได้ต่อหัว ‘ต่ำ’ สุด —
.
อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน
รายได้ต่อหัว 58,370 บาทต่อปี น้อยกว่าระยองถึง 18.3 เท่า!
โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตจากภาคการเกษตร
.
อันดับ 2 ยโสธร
รายได้ต่อหัว 60,055 บาทต่อปี
.
อันดับ 3 หนองบัวลำภู
รายได้ต่อหัว 60,776 บาทต่อปี
.
อันดับ 4 นราธิวาส
รายได้ต่อหัว 62,066 บาทต่อปี
.
อันดับ 5 มุกดาหาร
รายได้ต่อหัว 62,766 บาทต่อปี

Popular Topics