ท่าทีของผู้นำสิงคโปร์ เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

Highlight

เมื่อสิงคโปร์เกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงสุดเกือบ 1,000 คน เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว ท่าทีของ ลี เซียน ลุง, นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เป็นอย่างไร์

“พวกเขาทำงานหนักเพื่อครอบครัว และมีบทบาทสำคัญในสิงคโปร์…

เราจะดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุด เพื่อให้เขาได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างแข็งแรงและปลอดภัย”

.

นี่คือท่าทีของ ลี เซียน ลุง, นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

.

ย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้

สิงคโปร์พบกับวิกฤตเมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงสุดเกือบ 1,000 คน เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว 

.

จนสิงคโปร์ต้องขยายเวลาบังคับใช้มาตรการปิดเมืองออกไปอีก 1 เดือน (ณ เวลานั้น)

.

แน่นอนว่า ข่าวนี้ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก มองแรงงานต่างด้าวอย่างแปลกแยกและหวาดกลัว ทว่าสิ่งที่ผู้นำประเทศอย่างลีเซียนลุงทำ ไม่ใช่การตอกย้ำความกลัวนั้น

.

แต่เขาออกมาแถลงข่าวด้วยถ้อยคำที่หนักแน่น มั่นคง แต่ไม่ก้าวร้าว โดยในคำแถลงนั้น นอกจากจะมีเนื้อหาถึงประชาชนสิงคโปร์ ยังมีเนื้อหาถึงครอบครัวของแรงงานต่างด้าวด้วย ว่าจะให้คำมั่น ดูแลครอบครัวของพวกเขาอย่างดี ไม่ต่างจากที่ดูแลพลเมืองสิงคโปร์

.

ส่วนแรงงานที่ยังแข็งแรงจำนวน 10,000 ราย จะถูกคัดแยกให้สามารถทำงานต่อได้ ส่วนกลุ่มเสี่ยงจะถูกกักตัวในพื้นที่

.

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้มงวดที่มีต่อการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เช่น ไม่อนุญาตให้ออกไปไหนเลยหลายเดือนติดกัน อยู่ร่วมกันอย่างแออัด ทำให้สิงคโปร์เองก็ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติต่อแรงงานเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน

.

ในที่สุด ทางการสิงคโปร์ก็ได้ออกมาสัญญาว่าภายในสิ้นปี ผู้อาศัยในหอพักจะได้พื้นที่ส่วนตัวอย่างน้อย 6 ตร.ม. แต่ละห้องห้ามมีเตียงเกิน 10 เตียง โดยแต่ละเตียงต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

.

ที่มา:

https://www.gov.sg/article/containing-covid-19-spread-at-foreign-worker-dormitories

https://www.thaipost.net/main/detail/63546

https://www.bbc.com/thai/international-54228438

Popular Topics