องค์กรระดับโลกเหล่านี้ใหญ่แค่ไหน? และต่างกันอย่างไร?

Highlight

เวลาที่มักจะเกิดปัญหาต่างๆ
ทั้งปัญหาข้อพิพาท ช่วยเหลือเยาวชนเด็ก ผู้ลี้ภัย
สัตว์ สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเรื่องโรคระบาดที่ผ่าน
เรามักจะได้ยินชื่อขององค์กรที่เป็นชื่อย่อทั้ง
UN UNHCR WWF UNEP WHO UNICEF
ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หรือชี้แจงสถานการณ์ต่างๆ

เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า องค์กรเหล่านี้เป็นใคร?
เอาเงินมากจากไหน? และทำหน้าที่อะไร?

#AGENDA จะสรุปให้ดู

1. UN
สหประชาชาติ

UN มีชื่อเต็มว่า United Nations
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 หรือ 75 ปีที่แล้ว
ก่อนหน้านั้นโลกเคยมีองค์กรนึงชื่อ องค์กรสันนิบาตชาติ (League of Nations)
แต่กลับล้มเหลวในการสร้างสันติสุข อันเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
UN จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเข้ามาแทนที่และทำหน้าที่นี้อีกครั้ง

หน้าที่หลักของ UN คือการสร้างสันติภาพ สร้างความมั่นคง ให้กับโลก
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามซ้ำขึ้นมาอีก
รวมไปถึงหน้าที่ยิบย่อยอีกมากมาย ทั้งการกำกับดูแลสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การขจัดความยากจน
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 193 ประเทศ

UN มีรายรับประมาณปีละ 189,046 ล้านบาท

UN ได้เงินจากไหน?
สหประชาชาติได้รับเงินสนับสนุนจาก ‘เงินบริจาค’ ของสมาชิก
โดยที่สมาชิกประเทศที่ร่ำรวยกว่า จะมีการบริจาคที่มากกว่า ประเทศอื่นๆ
และผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา
บริจาคไปกว่า 20,000 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็น 22% ของงบที่ UN ได้รับ

2.UNICEF
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

UNICEF มีชื่อเต็มว่า United Nations Children’s Fund ก่อตั้งเมื่อปี 1946
องค์กรได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสมัชชาของ UN
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับ UN
เนื่องจากสงครามทำให้เด็กได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ทั้งเรื่องมนุษยธรรม และสุขภาพ UNICEF จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้

หน้าที่หลักของ UNICEF คือการให้ความช่วยเหลือเด็กทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนา
หลายๆโครงการ เราอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้าง
ทั้งโครงการจัดน้ำดื่มสะอาดตามชนบท โครงการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก เป็นต้น

UNICEF มีรายรับประมาณปีละ 209,493 ล้านบาท
UNICEF ได้เงินสนับสนุนจากไหน?
เงินบริจาคจากภาครัฐทั่วโลก และธุรกิจ

3. WHO
องค์การอนามัยโลก

WHO มีชื่อเต็มว่า World Health Organization ก่อตั้งเมื่อปี 1948
ช่วงที่ผ่านมา หลายคนคงได้ยินชื่อนี้เป็นประจำ
เพราะ WHO มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้คนทั่วโลก
รวมไปถึงการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
WHO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 ภายใต้ UN เช่นเดียวกับ UNICEF

WHO มีรายรับประมาณปีละ 91,033 ล้านบาท
WHO ได้รับเงินสนับสนุนจากไหน?
ได้รับบริจาคจาก รัฐบาลจากประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐฯ UK เยอรมัน
และมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์

4.UNHCR
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

UNHCR มีชื่อเต็มว่า Office of the United Nations
High Commissioner for Refugees ก่อตั้งเมื่อปี 1950
UNHCR เป็นที่พูดถึงบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ของผู้ลี้ภัยไปต่างแดน องค์นี้ทำหน้าที่โดยตรง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ผู้คนพลัดถิ่น หรือบางคนที่ไม่มีรัฐอยู่
รวมถึงการส่งผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่รองรับ หรือส่งกลับประเทศตามความสมัครใจ

UNHCR มีรายรับประมาณปีละ 131,294 ล้านบาท
UNHCR ได้รับเงินสนับสนุนจากไหน?
ได้รับบริจาคจากรัฐบาลทั่วโลกและ EU

5.WWF
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

WWF มีชื่อเต็มว่า World Wide Fund for Nature ก่อตั้งเมื่อปี 1961
ปัญหาเรื่องของธรรมชาติถูกทำลาย ไฟป่าแอมะซอน และออสเตรเลีย
ในช่วงที่ผ่าน ปัญหามลพิษ ขยะพลาสติกที่มากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ WWF คอยออกโรงเตือนชาวโลกอยู่เป็นประจำ
หน้าที่หลักของ WWF คือการปกป้องสัตว์ป่า และธรรมชาติ
รวมไปถึงการส่งสัญญาณ และให้ความรู้ ความตระหนักแก่ชาวโลก
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกด้วย
.
WWF มีรายรับประมาณปีละ 10,530 ล้านบาท
WWF ได้รับเงินสนับสนุนจากไหน?
องค์กรกลางทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก และธนาคารสถาบันต่างๆ รวมถึงผู้บริจาคทั่วโลก

6.UNEP
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

UNEP มีชื่อเต็มว่า UN Environment Programme
เป็นอีก 1 องค์กรที่ก่อตั้งโดย UN ก่อตั้งเมื่อปี 1972
มีหน้าที่หลักคือการผลักดันวาระสิ่งแวดล้อมโลก
ทั้งสนับสนุน รงณรงค์ วางแผนการจัดการ เพื่อความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม
โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา UNEP ประเทศไทยได้แต่งตั้ง
อเล็กซ์ เรนเดลล์ มาทำหน้าที่เป็นฑูตสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

UNEP มีรายรับประมาณปีละ 13,596 ล้านบาท
UNEP ได้รับเงินสนับสนุนจากไหน?
ทุนสนับสนุนจากทาง UN

Source : Website ของแต่ละองค์กร

Popular Topics