รวม “การเยียวยาชาวไทย” จากผลกระทบโควิด

Highlight

#COVID19 ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพ แต่ยังกระทบคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจด้วย ในช่วงเวลาเช่นนี้ มีการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละด้านจากใครบ้าง #AGENDA สรุปมาให้แล้วครับ

#COVID19 ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพ แต่ยังกระทบคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจด้วย

ในช่วงเวลาเช่นนี้ มีการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละด้านจากใครบ้าง #AGENDA สรุปมาให้แล้วครับ

Popular Topics