แต่ละจังหวัดได้รับวัคซีนโควิด-19 กันเท่าไหร่แล้ว?

Highlight

จะทำได้ไหม ทำได้รึเปล่า? กับเป้าหมาย 100 ล้านโดสในสิ้นปีของศบค.

ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าวัคซีนทางเลือกจะยังไงแน่ ควบกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันที่น่าเป็นห่วง ไหนจะสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้าง

ยังจำได้ไหม? ว่าเรายังมีเป้าหมายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่จะฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดสภายในในสิ้นปี

ตอนนี้เหลืออีก 168 วันจะสิ้นปี

ในวันที่ 14 ก.ค. ที่ผ่านมา เราฉีดวัคซีนไปแล้วราว ๆ 13.5 ล้านโดส

จะทำตามเป้าได้ ต้องฉีดอีก 86,466,283 โดส

หรือฉีดอย่างน้อยวันละ 514,680 โดส

แต่ถ้าดูจากความสามารถ/ความเร็วในการฉีด* เรายังฉีดวัคซีนกันได้เพียงวันละ 234,085 โดส หรือน้อยกว่าที่ควรถึงเท่าตัว แปลว่า ไทยอาจต้องใช้เวลาอีก 370 วัน หรือ 1 ปี 14 วัน ถึงจะฉีดครบตามเป้านี้

ตอนนี้ ถ้ามองในภาพรวม เท่ากับว่าเราได้รับวัคซีนครอบคลุมที่ 14.1% จากประชากรทั้งประเทศ

แล้วแต่ละจังหวัดได้รับวัคซีนโควิด-19 กันเท่าไหร่แล้ว?

💉 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่ 1) ครอบคลุม ‘มากที่สุด’ 5 อันดับแรก

📍อันดับ 1 ภูเก็ต 

– 💉 ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 394,245 คน คิดเป็น 72% ของประชากรในจังหวัด

– 💉💉 ฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 317,560 คน คิดเป็น 58% ของประชากรในจังหวัด

📍 อันดับ 2 กรุงเทพฯ 

– 💉 ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 3,432,755 คน คิดเป็น 44.6% ของประชากรในจังหวัด

– 💉💉 ฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 921,795 คน คิดเป็น 12% ของประชากรในจังหวัด

📍อันดับ 3 ระนอง 

– 💉 ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 72,181 คน คิดเป็น 31.6% ของประชากรในจังหวัด

– 💉💉 ฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 20,544 คน คิดเป็น 9% ของประชากรในจังหวัด

📍อันดับ 4 พังงา 

– 💉 ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 77,853 คน คิดเป็น 27.2% ของประชากรในจังหวัด

ฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 20,718 คน คิดเป็น 7.2 % ของประชากรในจังหวัด

📍อันดับ 5 นนทบุรี 

– 💉 ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 399,852 คน คิดเป็น 24.8% ของประชากรในจังหวัด

– 💉💉 ฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 150,101 คน คิดเป็น 9.3% ของประชากรในจังหวัด

มีแค่ 2 พื้นที่เท่านั้น ที่ได้รับวัคซีนคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรในพื้นที่มากกว่า 40% คือภูเก็ต และกรุงเทพฯ

ส่วนจังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด-19  (เข็มที่ 1) ครอบคลุม ‘น้อยที่สุด’ ได้แก่

กาฬสินธุ์ 4.3% , ร้อยเอ็ด 4.8% , ศรีสะเกษ 4.9%, กาญจนบุรี 4.9% และลำปาง 4.9%

*คำนวณเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน

ที่มา : 

รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.) โดยกระทรวงสาธารณสุข

Popular Topics