เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ! ธรรมศาสตร์แคมปัสที่ 5 “Thammasat Metaverse Campus” มหาวิทยาลัยบนโลกดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย

Highlight

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าจัดตั้งพื้นที่แห่งการศึกษาบนโลกดิจิทัล จับมือร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนโปรเจกต์จักรวาลนฤมิตของประเทศไทยอย่าง “T-Verse” 

เปิดประสบการณ์ด้านวิชาการบนโลกเสมือนจริง

“T-Verse” powered by Brandverse หรือ Thailand Multiverse Bridge Platform คือ โครงการก่อตั้งโลกเสมือนจริงบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรระดับประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างสังคมไทยแห่งอนาคตบนโลก Metaverse

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะองค์กรด้านการศึกษาชั้นแนวหน้าของไทย เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 88 เตรียมเดินหน้าเข้าสู่โลกของ Metaverse โดยการวางแผนสร้าง Thammasat Metaverse Campus หรือ ธรรมศาสตร์แคมปัสที่ 5 สำหรับยกระดับโลกแห่งการเรียนรู้ ขยายขอบเขตการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาการ และมุ่งมั่นส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตบนโลกเสมือนจริง

Thammasat Metaverse Campus จะเป็น Open Platform Ecosytem ต้นแบบของมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ล่าสุดได้มีการเปิดเผยภาพสถาปัตยกรรมอย่าง ‘ดึกโดม’ สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยที่จะตั้งอยู่ใน T-Verse เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งภายในประกอบด้วย Virtual Reality Technology เพื่อสนับสนุนพื้นที่การศึกษาแห่งอนาคต โดยในระยะแรก (เฟส 1) การดำเนินงานในส่วน University Partner มุ่งจะตอบโจทย์ 4 เป้าหมาย ได้แก่

1) Immersive Learning Classroom

พื้นที่การศึกษาแห่งอนาคตที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัด เตรียมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหนือกว่าในอดีต “Beyond Online & Onsite” ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรจากทุกศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผนวกเข้ากับ Virtual Reality Technology ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแบบลงมือทำจริงผ่าน Stimulation เช่น การเรียนผ่าตัดคนไข้ การทดลองทางสังคม การออกแบบผลงาน เป็นต้น โดยที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคม

2) VR Museum of History, Culture and Democracy

นอกจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ธรรมศาสตร์ต้องการสร้างการเรียนรู้ทักษะใช้ชีวิตนอกห้องเรียนในมิติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาธิปไตย ซึ่งใน Metaverse Campus จะมีการใช้ Virtual Reality จำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบริบทของสถานการณ์มากขึ้นกว่าแค่การเรียนแบบท่องจำอย่างที่เคยเป็นมา

3) Next Generation Omnichannel Marketplace

ในโลกของ Metaverse ธรรมศาสตร์ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เพื่อประชาชน โลกเสมือนจริงจะถูกบูรณาการความร่วมมือกับภาคสังคมในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการเพิ่มช่องทางธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น การส่งออกสินค้าวิสาหกิจชุมชนบนโลกของ Metaverse สร้างพื้นที่ตลาดใหม่ ๆ หรือผนวก T-Verse เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป

4) 88 Sandbox Space

เป็น Startup Ecosystem สำหรับสร้างยูนิคอร์นตัวต่อไป โดยการจับมือกับเหล่า Mentor และ Venture Capitalists โดยใช้พื้นที่บน Metaverse Campus เป็นช่องทางเชื่อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่นำเสนอไอเดีย ทำกิจกรรม พัฒนาทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน Startup ให้ไปเป็นผู้นำบนเวทีระดับนานาชาติ

แพลตฟอร์มของ T-Verse ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถพัฒนารูปแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ในโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึง ‘การศึกษาที่มีคุณภาพ’ ได้จริง ทลายข้อจำกัดของเวลาและสถานที่ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

Thailand Multiverse Bridge Platform จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อและสร้างคุณค่าใหม่ ๆ สำหรับโลกในอนาคต เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการมาถึงของจักรวาลนฤมิต Metaverse ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการ T-Verse ได้ที่ https://web.facebook.com/TVerseThailand/

Popular Topics